Audi Logo

Інформація від виробника (AUDI AG) про захист даних для працівників торговельних партнерів Audi

Працівники торговельних партнерів «Audi»

Нижче ми інформуємо вас відповідно до ст. 13, 14 Загального регламенту про захист даних (GDPR) про опрацювання ваших персональних даних компанією «AUDI AG» у зв'язку з вашою професійною участю як співробітника торговельного партнера «Audi».

Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої фізичної особи, або особи, яку можна ідентифікувати. Фізична особа, яку можна ідентифікувати - це особа, яка може бути ідентифікована прямо або побічно, зокрема, за допомогою посилання на ідентифікатор, такий як ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місце розташування, онлайн-ідентифікатор або один або кілька факторів, специфічних для фізичної, фізіологічної, генетичної, ментальної, економічної, культурної або соціальної ідентичності цієї фізичної особи. Опрацювання означає будь-яку операцію або набір операцій, які виконуються з персональними даними або з наборами персональних даних, незалежно від того, чи використовуються автоматизовані засоби, такі як збір, запис, організація, структурування, збереження, адаптація або зміна, пошук, консультація, використання, розкриття шляхом передачі, поширення чи іншого надання, погодження або комбінації, обмеження, стирання або знищення;

1.      Хто відповідає за опрацювання даних і може проконсультувати мене?

Контролером ваших персональних даних є:

«AUDI AG», Еттінгер штрассе, 70, 85057 м. Інгольштадт, Німеччина (Ettinger Str. 70, 85057 Ingolstadt, Germany).

З питань, що стосуються захисту даних, ви також можете проконсультуватися зі співробітником з питань захисту даних нашої компанії:

«AUDI AG», Співробітник з питань захисту даних, Ауто-Уніон-Штрассе 1, 85045 м. Інгольштадт, Німеччина (Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, Germany)

Ел. пошта: datenschutz(kwfat)audi(kwfdot)de

Якщо ви хочете заявити про свої права на захист даних, скористайтеся контактними даними за адресою:

Там ви знайдете додаткову інформацію про те, як відстоювати свої права на захист даних.

Ви також можете відправити свій запит поштою:

«AUDI AG», DSGVO-Betroffenenrechte, Ауто-Уніон-Штрассе 1, 85057 м. Інгольштадт, Німеччина (Auto-Union-Str. 1, 85057 Ingolstadt, Germany)

2.      Які дані ми опрацьовуємо і які їхні джерела?

Ми опрацьовуємо персональні дані, які ми отримуємо від вас або реєструємо на законних підставах в рамках наших ділових відносин з торговельним партнером «Audi» (партнер «Audi», партнер по сервісному обслуговуванню «Audi», імпортер «Audi» або великий дилер), у якого ви працюєте, і в рамках вашої взаємодії з нами. Це включає, зокрема, використання ІТ-систем (включаючи веб-сайти, платформи, дилерські системи) і засобів зв'язку, контакти з співробітниками «AUDI AG» або службою підтримки «AUDI AG», інформацію, яку ми отримуємо від вашого начальства і колег, реєстрацію інформаційних бюлетенів, участь в тренінгах і заходах з надання безперервної освіти «AUDI AG», участь у зустрічах і заходах торговельних партнерів, участь в розіграшах і конкурсах або отримання негрошових пільг.

Відповідні персональні дані включають:

Професійні контакти і (робочі) організаційні дані (наприклад, прізвище, ім'я, звання, вчений ступінь, стать, адреса, дата і місце народження і громадянство, дозвіл на проживання і роботу, компанія, відділ, діяльність, адреса електронної пошти, адреса, номери телефонів),

Дані про особисті/професійні обставини і характеристики (наприклад, професійна класифікація, обов'язки, діяльність, кваліфікація, дані про навчання і безперервну освіту, заяви, пов'язані із захистом даних, такі як заяви про згоду на опрацювання персональних даних, мовні навички),

Спеціальна категорія: фотографії (наприклад, портрет, який опрацьовується або публікується на підставі спеціальної згоди для внутрішніх цілей, наприклад, на внутрішніх платформах соціальних мереж),

Дані про використання ІТ (наприклад, ідентифікатор користувача, ролі і повноваження, (системні) дозволи, час входу в систему, ім'я комп'ютера, IP-адреса, призначені для користувача налаштування, документування змін і т. д.),

Дані з систем правового моніторингу (наприклад, дані програм ІТ-безпеки (включаючи файли журналів з адресами точок доступу, MAC-адреси, журнали входу),

Дані про кваліфікацію (наприклад, історія отримання кваліфікацій, планування навчання, навчальні зустрічі, центр оцінки, потенційні співбесіди).

Крім цього, ми можемо опрацьовувати і інші ваші персональні дані, які ви надаєте нам в рамках наших ділових відносин, наприклад при використанні порталів або в рамках вашого контакту з нашими співробітниками.

3.      Для яких цілей ми опрацьовуємо ваші дані і на якій правовій підставі?

Ми завжди опрацьовуємо ваші персональні дані для певної мети і тільки в тій мірі, в якій це необхідно для досягнення цієї мети.

Опрацювання може відбуватися на підставі наступних правових принципів:

 • Опрацювання необхідне для виконання контракту, стороною якого ви є, або для вжиття заходів за вашим запитом до укладення контракту (стаття 6, параграф 1, пункт 1 (b) Загального регламенту про захист даних (GDPR);
 • Опрацювання необхідне для виконання юридичного зобов'язання відповідно до законодавства ЄС або законодавства держави-члена ЄС, якому підпорядковується «AUDI AG» (стаття 6, параграф 1, пункт 1 (c) GDPR);
 • Опрацювання необхідне для захисту ваших життєво важливих інтересів або інтересів іншої фізичної особи (стаття 6, параграф 1, пункт 1 (d) GDPR);
 • Опрацювання необхідне для виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на «AUDI AG» (стаття 6, параграф 1, пункт 1 (e) GDPR);
 • Опрацювання необхідне для цілей законних інтересів «AUDI AG» або третьої сторони, за винятком випадків, коли над такими інтересами переважають ваші інтереси або інтереси фундаментальних прав і свобод, що вимагають охорони персональних даних, зокрема, якщо суб'єктом даних є дитина (стаття 6, параграф 1, пункт 1 (f) GDPR).

Ми опрацьовуємо персональні дані, які ми отримуємо в результаті використання ІТ-систем, участі в заходах або під час оцінювання кваліфікації, а також в конкурсах і розіграшах, щоб вжити заходів до укладення договору і виконати відповідний договір на підставі статті 6, параграфа 1, пункту 1 (b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), в тій мірі, в якій ви є стороною договору. У тій мірі, в якій реєстрація, вхід в систему або використання відбувається через торговельного партнера, у якого ви працюєте, ми опрацьовуємо ваші дані на основі балансу інтересів відповідно до статті 6, параграфа 1, пункту 1 (f) GDPR. Тут законним інтересом «AUDI AG» є виконання договору, укладеного з відповідним торговельним партнером «Audi».

4.      Чи є зобов'язання надавати персональні дані?

В рамках ділових відносин ви повинні надавати тільки ті персональні дані, які необхідні для виконання ділових відносин або які ми зобов'язані збирати за законом. У тій мірі, в якій ви маєте надати нам персональні дані на підставі юридичних або договірних зобов'язань, ми повідомимо вас про факт збору даних з посиланням на відповідне зобов'язання. Якщо ви не надасте нам відповідні дані, деякі послуги можуть бути недоступні. Наприклад, якщо ви не надасте нам свою контактну інформацію, ми не зможемо зв'язатися з вами з певних питань.

5.      Хто отримує мої дані?

Через розмір і складність опрацювання даних «AUDI AG» неможливо індивідуально перелічити кожного одержувача ваших персональних даних в цьому документі про захист даних, тому ми зазвичай перераховуємо тільки категорії одержувачів. В «AUDI AG» ваші дані отримують офіси, яким вони потрібні в рамках їх діяльності (наприклад, відділ продажів в Німеччині, ІТ-відділ).

Постачальники послуг, залучені нами на підставі контракту (так звані обробники контрактів), також можуть отримувати ваші дані для таких цілей. До них відносяться, але не обмежуються:

 • ­          компанії «VW Group», які надають послуги (наприклад, ІТ-послуги) для «AUDI AG» (наприклад, «VW AG»),
 • ­          постачальники друкованих матеріалів,
 • ­          медіа-провайдери,
 • ­          постачальники послуг з архівування,
 • ­          хостинг-провайдери,
 • ­          постачальники ІТ-послуг.

Крім того, ми пересилаємо ваші персональні дані таким одержувачам або категоріям одержувачів, які діють як контролери:

 • ­          клієнти, постачальники послуг і постачальники «AUDI AG», з якими ви взаємодієте в рамках своєї професійної діяльності або в рамках наших ділових відносин,
 • ­          зовнішні консультанти «AUDI AG» (наприклад, юристи, податкові консультанти, аудитори),
 • ­          страхові компанії,
 • ­          посадові особи в межах своєї компетенції (наприклад, податкова служба, поліція, прокуратура, органи соціального страхування),
 • ­          суди,
 • ­         інші треті сторони в тій мірі, в якій вони доручають нам пересилати ваші дані або давати вашу згоду.

6.      Чи передаються мої дані в треті країни?

Як правило, ми не передаємо ваші дані в треті країни (країни, що не входять ані в Європейський Союз, ні в Європейську економічну зону) або в міжнародні організації.

Є винятки, якщо ви працюєте у торговельного партнера, який знаходиться в третій країні, або якщо захід проводиться в третій країні. Крім того, деякі з наших постачальників послуг можуть перебувати в третіх країнах. У деяких випадках персональні дані також можуть бути передані посадовим особам і в суди третіх країн.

Зверніть увагу, що не всі треті країни мають рівень захисту даних, який Європейська комісія вважає адекватним. Для передачі даних третім країнам, в яких відсутній належний рівень захисту даних, ми вжили відповідних заходів, такі як укладання так званих стандартних положень договору, щоб захистити ваші персональні дані. Ви можете отримати копію цих заходів. Будь ласка, використовуйте контактні дані нижче.

7.      Як довго будуть зберігатися мої дані?

Залежно від необхідності ми опрацьовуємо і зберігаємо ваші персональні дані протягом ваших трудових відносин з відповідним торговельним партнером або на час вашої взаємодії з нами.

Крім цього, ми зобов'язані дотримуватися різних зобов'язань зі зберігання і документації відповідно до Торгового кодексу Німеччини [Handelsgesetzbuch] (HGB) і Податкового кодексу Німеччини [Abgabenordnung] (AO), тощо. Описані тут терміни зберігання і документації можуть тривати до десяти років. В кінцевому підсумку термін зберігання регулюється законом про позовну давність, яка може, наприклад, тривати до 30 років відповідно до §§ 195 та ін. Цивільного кодексу Німеччини [Bürgerliches Gesetzbuch] (BGB), хоча звичайний термін зберігання становить три роки.

У деяких випадках ваші дані мають зберігатися протягом більш тривалого періоду, наприклад якщо у зв'язку з офіційним або судовим розглядом призначене офіційне або судове призупинення (наприклад, заборона на видалення даних на час судового розгляду).

8.      Які у мене права?

Як суб'єкт даних, Ви маєте наступні права захисту даних:

Доступ:

Ви маєте право отримати доступ до інформації, що стосується ваших персональних даних, що зберігаються в «AUDI AG», а також обсягу опрацювання і передачі даних, які виконуються «AUDI AG», а також отримати копію Ваших персональних даних, що зберігаються.

Виправлення:

Ви маєте право вимагати негайного виправлення невірних персональних даних, а також доповнення неповних персональних даних про вас в «AUDI AG».

Видалення:

Ви маєте право вимагати негайного видалення або стирання ваших персональних даних, що зберігаються в «AUDI AG», якщо дотримані вимоги закону.

Це, зокрема, має місце, якщо:

 • ­          ваші персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані;
 • ­          єдиною законною підставою для опрацювання даних була ваша згода, яку ви відкликали;
 • ­          ви заперечували проти опрацювання даних на законних підставах стосовно вашої конкретної ситуації, і ми не можемо довести, що існують переважні законні підстави для опрацювання;
 • ­          ваші персональні дані були опрацьовані незаконно; або ж
 • ­          ваші персональні дані повинні бути видалені відповідно до вимог законодавства.

Якщо ми передали ваші дані третім особам, ми повідомимо їм про видалення в тій мірі, в якій це потрібно за законом. Зверніть увагу, що ваше право на видалення підлягає певним обмеженням. Наприклад, ми не можемо і/або не повинні видаляти дані, які ми все ще зобов'язані зберігати через встановлені законом зобов'язання зі зберігання. Крім того, ваше право на видалення не поширюється на дані, які нам потрібні для відстоювання, здійснення або захисту від судових позовів, якщо не існує інших підстав для продовження зберігання.

Обмеження опрацювання даних:

 • ­          За певних умов ви маєте право вимагати обмеження опрацювання даних (тобто, маркування збережених персональних даних з метою обмеження їх опрацювання в майбутньому). Вимоги: точність ваших персональних даних оскаржується вами, і «Audi AG» повинна перевірити точність персональних даних;
 • ­          опрацювання є незаконним, але ви не бажаєте видалення персональних даних і замість цього запитуєте обмеження їх використання;
 • ­          «Audi AG» більше не потрібні персональні дані для опрацювання, але вони потрібні вам для обґрунтування, виконання або захисту ваших юридичних вимог;
 • ­          Ви заперечували проти опрацювання в очікуванні перевірки того, чи переважають законні підстави «Audi AG» над вашими законними підставами.

Якщо опрацювання було обмежено, такі дані будуть відповідним чином позначені і, за винятком зберігання, будуть опрацьовані тільки з вашої згоди або для встановлення, здійснення чи захисту юридичних вимог або для захисту прав іншої фізичної або юридичної особи, а також з причин важливих суспільних інтересів ЄС або держави-члена ЄС.

Передача даних:

Тією ж мірою, в якій ми автоматично опрацьовуємо ваші персональні дані, які ви надали нам на підставі вашої згоди або будь-якого договору з вами (включаючи трудовий договір), ви маєте право отримати ці дані в структурованій, загальноприйнятній і в придатній для введення в комп'ютер формі, і маєте право передавати ці дані іншому контролеру без перешкод з боку «Audi AG». Ви також маєте право на передачу персональних даних безпосередньо від «Audi AG» іншому контролеру, якщо це технічно можливо, за умови, що така передача не має негативного впливу на права і свободи інших осіб.

Право на заперечення:

Якщо ми опрацьовуємо ваші персональні дані на підставі законних інтересів або в суспільних інтересах, то ви маєте право заперечувати проти опрацювання ваших персональних даних на підставах, що відносяться до вашої конкретної ситуації. Крім того, ви маєте необмежене право заперечувати проти опрацювання нами ваших даних з метою прямого маркетингу. Див. окрему примітку в розділі «Інформація про ваше право на заперечення».

У певних ситуаціях, в контексті балансу інтересів, ми надамо вам додаткове необмежене право на заперечення.

Відкликання згоди:

Якщо ви дали згоду на опрацювання своїх персональних даних, ви можете відкликати таку згоду в будь-який час. Зверніть увагу, що відкликання не має зворотної сили. Це не стосується опрацювання, яке відбувалось до відкликання згоди.

Скарга:

Крім того, ви маєте право подати скаргу до органу із захисту даних, якщо вважаєте, що опрацювання ваших персональних даних є незаконним. Право на подачу скарги не завдає шкоди будь-яким іншим адміністративним або судовим засобам правового захисту. Адреса уповноваженого органу з нагляду за захистом даних в «AUDI AG»:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Баварське регіональне управління з нагляду за захистом даних]

Променаде 18, 91522 м. Ансбах, Німеччина

(Promenade 18, 91522 Ansbach, Germany)

Інформація про ваше право на заперечення

Право на заперечення з особистих причин

Ви маєте право заперечувати проти опрацювання ваших персональних даних з причин, пов'язаних з вашою конкретною ситуацією. Передумовою для цього є те, що опрацювання даних відбувається в суспільних інтересах або на основі балансу інтересів. Це також відноситься до профілювання.

Оскільки ми будуємо опрацювання ваших персональних даних на балансі інтересів, ми зазвичай припускаємо, що можемо продемонструвати переконливі законні підстави, але, звичайно ж, розглянемо кожен окремий випадок.

У разі заперечення ми більше не будемо опрацьовувати ваші персональні дані, до тих пір, поки:

 • ми можемо продемонструвати вагомі законні підстави для опрацювання цих даних, які мають пріоритет над вашими інтересами, правами і свободами, або
 • ваші персональні дані служать для встановлення, виконання або захисту судових позовів.

Заперечення проти опрацювання ваших персональних даних для нашого прямого маркетингу

Тією ж мірою, в якій ми опрацьовуємо ваші персональні дані для проведення прямого маркетингу, ви маєте право в будь-який час заперечити проти опрацювання ваших персональних даних з такою метою; це також може бути застосовано в разі профілювання в тій мірі, в якій воно пов'язане з таким прямим маркетингом.

Якщо ви заперечуєте проти опрацювання даних з метою прямого маркетингу, ми більше не будемо використовувати ваші персональні дані для цих цілей.

Заперечення проти опрацювання ваших персональних даних для поліпшення продукту і загального аналізу клієнтів

В рамках балансу інтересів ми надамо вам особливе право заперечувати проти опрацювання ваших персональних даних для поліпшення продукту і загального аналізу клієнтів.

Якщо ви заперечуєте проти опрацювання з метою поліпшення продукту і/або загального аналізу клієнтів, ми в особливому порядку більше не будемо опрацьовувати ваші дані для цих цілей. Це не впливає на виключно статистичні оцінки сукупних даних або даних, анонімізованих будь-яким іншим способом.

Здійснення вашого права на заперечення

Заперечення може бути подано в будь-якій формі і повинно бути відправлено контактним особам, зазначеним у цьому документі про захист даних, якщо це можливо.